(ATKĀRTOTS) The Cremator / Kremētājs | 17.10. (1968)

  • In Kino Veritas
  • 1h 35m

On the way to the crematorium that looks like an oriental temple, there’s a kiosk where you can buy cream coffins and vanilla mourning wreaths. The crematorium’s manager, Karel Kopfrkingl, quotes the ‘Tibetan Book of the Dead’ in a hypnotically melodic voice and liberates souls by turning the body into ashes in 75 minutes flat; he is also the proud head of his family and a teetotaler. During special moments he likes to play Mahler’s ‘Songs on the Death of Children’ or the more lively ‘Danse Macabre’ by Saint-Saëns. The great German nation is promising great things for his ambitions… if only it weren’t for the Jewish blood in the veins of his wife and acquaintances.

The screenplay was developed by Herz together with the innovative author Ladislav Fuks, on whose novel it is based. The film takes place in Prague before and after the 1938 Munich Agreement that ceded to Germany the German-inhabited Sudetenland, but which then led to the occupation of the whole of Czechoslovakia. This work with perfect aesthetic structure both attracts and repels, much like a narcissistic psyche or grand ideas that have devastating consequences. With its surrealism, expressionism and the blackest of humour, not to mention being banned, this is mandatory viewing for those into multi-layered and unusual cinema.

[LAT]

Ceļā uz krematoriju, kas atgādina orientālu templi, var našķu kioskā iegādāties krēma zārciņus un vaniļas sēru vainadziņus. Pats krematorijas vadītājs Karels Kopfrkingls hipnotiski melodiskā balsī citē Tibetas mirušo grāmatu un atbrīvo dvēseles, 75 minūtēs pārvēršot miesas pīšļos. Viņš ir lepns ģimenes galva un atturībnieks. Īpašākos brīžos idilliskajā namā skan Gustava Mālera Dziesmas par mirušiem bērniem vai pat kas dzīvelīgāks – Kamila Sensānsa Nāves deja. Dižā vācu nācija sola jaunu vērienu viņa ambīcijām, tik tās asinis dzīslās… sievā un paziņu lokā rit daudz ebreju asiņu.

Filmas scenāriju slovāku režisors izstrādāja kopā ar novatorisko literātu Ladislavu Fuksu, kura romānā tas balstīts. Darbība norisinās Prāgā pirms un pēc lielvalstu 1938. gada Minhenes vienošanās, kas gan paredzēja tikai vāciešu apdzīvotās Sudetijas atdošanu Vācijai, bet izvērtās par visas Čehoslovākijas ieņemšanu. Estētiski perfekti strukturētais darbs vienlaikus magnētiski piesaista un atgrūž, gluži kā narcisiska psihe vai vilinošas idejas ar postošām sekām. Sirreālisms, ekspresionisms, melnum melns humors, iekļūšana aizliegto filmu sarakstā… Obligātā skatāmviela daudzslāņaina, neparasta kino meklētājiem.

Language

cs

Subtitles

English, Latvian