Before the Frost / Pirms atnāk sals | 18.10. (2018)

  • Nordic Highlights
  • 1h 44m

Denmark, 1850. The old freeholder Jens is in despair. His strength is draining, the harvest is soaked in autumn rains, there’s barely enough food to feed the small family, and worst of all – in church he is asked to move to a pew further from the altar. If the neighbour boy married Jens’ daughter Signe, the winter would be easier for both families to pass. Except in that case, his dead sister’s sons would have to go away – quite possibly to the poorhouse. To save all his dearest ones, Jens makes a secret deal with a wealthy widower from Sweden.

The main role in this powerful drama is played by veteran Danish actor Jesper Christensen. When you are honoured in the whole parish, wear a hat instead of a shabby cap, and your only daughter no longer goes hungry while caring for cows but instead wears a fancy dress while playing Chopin preludes on the piano, your heavy heart is unexpectedly relieved from the knowledge that what you have gained has been worth the unthinkable sacrifice.

[LAT]

Dānija, 1850. gads. Vecā Jensa dzimtīpašums draud izputēt. Spēki izsīkst, labības ražu izmērcē rudens lietavas, nelielās saimes maltītes kļuvušas pavisam pieticīgas, bet ļaunākais – baznīcas dievkalpojumos viņš nu jau apsēdināts solā, kas tālāk no altāra. Ja viņa meitu Signi apņemtu par sievu kaimiņpuisis, abas ģimenes vieglāk pārlaistu ziemu. Pagalam slikti vien tas, ka sirmā vīra mirušās māsas dēliem nāktos doties prom. Nav izslēgts, ka uz nabagmāju. Lai glābtu visus tuviniekus, Jenss noslēdz slepenu vienošanos ar turīgu atraitni no Zviedrijas.

Galveno lomu šajā spēcīgajā drāmā atveido dāņu aktiermākslas vecmeistars Jespers Kristensens. Kad esi godāts visā apkaimē, adītas mices vietā galvā cepure un vienīgā meita vairs izsalkusi neapkopj govis, bet smalkā tērpā spēlē uz klavierēm Šopēna prelūdijas, smago sirdi pašam negaidīti mierina atziņa, ka iegūtais ir bijis prātam neaptveramo upuru vērts.

Languages

da, sv

Subtitles

English, Latvian

Bonus Content

1m
Filmas veidotāju uzruna / Introduction by filmmakers

Filmas veidotāju uzruna / Introduction by filmmakers