City Dreamers / Pilsētu sapņotājas | 19.10. (2018)

  • Architect's Cut
  • 1h 20m

Discussion livestream after the screening (8:20pm) / Diskusijas tiešraide pēc seansa (plkst. 20.20)

We meet four inspiring urban architects – Phyllis Lambert, Blanche Lemco van Ginkel, Cornelia Hahn Oberlander and Denise Scott Brown. Thanks to their innate talent, minds and will, they forged a path into what was a ‘male profession’.

Their creative lives have been dedicated to a special passion – to create a beautiful, comfortable, healthy, and inclusive living space for everyone, not just the wealthiest. They are women who have for decades been fascinated and have fascinated others with realistic dreams: sustainable solutions, the conservation of historic districts, pedestrian-friendly environments, parks, landscaping, green roofs, and playgrounds – ideas that no longer surprise anyone. It is obvious and unfortunate that often these dreams are not brought to life by people of their kind – people who are primarily driven by art and science. Cities evolve and change. This must be allowed and helped to happen with a clear understanding of what should be preserved and what it is time to say goodbye to.

[LAT]

Iepazīšanās ar četrām iedvesmojošām pilsētvides arhitektēm – Filisu Lambēru, Blānšu Lemko van Ginkelu, Kornēliju Hānu Oberlenderi un Denīzu Skotu Braunu. Pateicoties iedzimtajam talantam, prātam un gribai, viņas reiz iemina takas “vīriešu profesijā”.

Viņu radošais mūžs bijis veltīts īpašai kaislībai – veidot skaistu, ērtu, veselīgu un iekļaujošu dzīves telpu visiem, ne tikai turīgākajiem. Sievietes, kuras desmitgadēm aizrāvušās un aizrāvušas citus ar reālistiskiem sapņiem – ilgtspējīgiem dizaina un celtniecības risinājumiem, vēsturisku būvju un rajonu saglabāšanu, gājējiem draudzīgas vides plānošanu, parku ierīkošanu, apkaimju labiekārtošanu, jumtu apzaļumošanu, bērnu rotaļlaukumiem un citām idejām, kas mūsdienās vairs nepārsteidz. Vien bieži acīmredzami un žēl, ka tās nav īstenojuši viņām līdzīgi cilvēki – cilvēki, kurus primāri virza māksla un zinātne. Pilsētas attīstās un mainās. Tam jāļauj un jāpalīdz notikt ar skaidru izpratni par to, kas saglabājams un no kā laiks atvadīties.

Pēc “Pilsētu sapņotājas” seansa 19. oktobra plkst. 19.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē norisināsies Viestura Celmiņa vadīta saruna, kurā piedalīsies arhitektes Sintija Vaivade un Evelīna Ozola. Seanss norisinās ar Kanādas vēstniecības Latvijā atbalstu.

Languages

en, fr

Subtitles

English, Latvian