Disco / Disko | 19.10. (2019)

  • Nordic Highlights
  • 1h 33m

‘It’s so easy, easy, easy when you’ve been saved, saved, saved. Praise the Lord in heaven!’ But for Mirjam it’s hard. The world around her is covered with a permanent layer of make-up – ecstatic speeches, spotlights, smoke machines, sparkles and fringe… She is the world champion in disco dancing and the pride of her parent’s evangelical movement. But the devil ‘continuously plants demons in you’, so Mirjam decides to strengthen her faith in a more conservative congregation.

This is not a caricature but an observation that provokes public debate. Syversen’s screenplay is based on a study of Norway’s charismatic churches. When asked if she believes in God, Mirjam answers that she has to believe – even when her mother hides the truth about the past, when at home her stepfather loses the glory of a preacher, when harmful homoerotic demons are expelled from a relative, and when her body betrays her while dancing. How can one get on the narrow path to God without collapsing or getting lost?

[LAT]

“Ir tik viegli, viegli, viegli, kad esi glābts, glābts, glābts. Slavējiet to Kungu debesīs!” Tomēr Mirjamai ir smagi. Visa apkārtējā pasaule kā noklāta ar nenokasāmu grima kārtu – ekstātiskas runas, prožektori, neona gaismas, dūmu mašīna, mirguļi un bārkstis… Viņa ir pasaules čempione disko dejās un vecāku vadītās evaņģēliskās kustības Brīvība lepnums. Bet velns jau “pastāvīgi iesūta ļaudīs dēmonus”, tāpēc meitene dodas stiprināties ticībā pie konservatīvākas draudzes…

Šī nav izsmējīga karikatūra, bet publisku diskusiju provocējošs vērojums. Režisore veidojusi scenāriju, balstoties mūsdienu Norvēģijas daudzveidīgo harismātisko draudžu izpētē. Uz jautājumu, vai tic Dievam, filmas galvenā varone atbild, ka ir jātic. Pat tad, kad māte neatklāj patiesību par pagātni, kad patēvs mājās zaudē savu sludinātāja spozmi, kad no radu zēna tiek izdzīti sevišķi kaitnieciskie homoerotiskie dēmoni un kad dejā pieviļ pašas ķermenis. Kā nesabrukt un neapmaldīties uz šaurās takas ceļā pie Dieva?

Languages

no, en

Subtitles

English, Latvian