Games People Play / Viesību spēles | 25.10. (2020)

  • Nordic Highlights
  • 1h 57m

Old friends come together for a surprise party on an island – they do this every ten years, even though the birthday girl isn’t in the mood for partying. Their carefree, traditional activities in the idyllic setting can no longer hide that even the weather vane on the old house is falling apart and, as middle age approaches, issues from the past painfully reappear. Then comes the moment of awareness – youth is fading as quickly and scarily as the sun at sunset, and the red skies could even be the blaze coming from an explosion at the nearby nuclear power station.

This lively comedy is nothing like the Nordic films we’re used to with sparse dialogues – the cresting emotions, irony and verbal exchanges of the characters created by director and screenwriter Jenni Toivoniemi masterfully fit into the nuanced scenes and the natural Finnish landscape. Agonizing melancholy interchanges with apocalyptic anxiety, as does deep emotional injury with smiles and apologies… and without any of the usual consoling self-deception that ‘we still have time’.

[LAT]

Seni draugi tiekas pārsteiguma svinībās uz salas – tā reizi desmit gados ierasts, kaut jubilāre burziņam nav noskaņota. Bezrūpīgie rituāli vairs nespēj idilliskajā vidē apslēpt to, ka sašķiebies pat vecā namiņa vējrādis, un, tuvojoties pusmūžam, sāpīgi atspēlējas sastrādātās aplamības. Brīdis, kad satricina atskārta – jaunība noriet strauji un biedējoši kā saule vasaras vakarā, kura sārtie padebeši varētu būt netālās atomelektrostacijas sprādziena iekrāsoti.

Spirgtajā komēdijā nav ne vēsts no ziemeļnieciskā skopuma vārdos – režisores un scenārija autores Jenni Toivoniemi tēlu bangojošās emocijas, ironija un runas uzplūdi meistarīgi iekļaujas niansētās mizanscēnās ar Somijas dabas skatu piedevām. Smeldzīga melanholija mijas ar apokaliptiskām bažām, dziļi ievainojumi – ar smaidu un piedošanu. Un nekādas pašapmuļķošanās mierinājumā, ka viss vēl priekšā.

Languages

fi, en, sv

Subtitles

English

Bonus Content

1m
Filmas veidotāju uzruna / Introduction by filmmakers Information