Hope / Cerība | 17.10. (2019)

  • Nordic Highlights
  • 2h 6m

A creative couple raising their three children and three from a previous relationship are preparing for Christmas. It must be one to remember, because the children’s mother has received a horrifying diagnosis. The next step is to make it three in one – a birthday party, a New Year’s Eve celebration, and a 20-year-delayed marriage ceremony. She smiles at that: ‘I will only have to be remembered once a year, and with fireworks!’ Everything is held together by a thin thread of hope and the ability to put right what has been neglected – through pain, regret and despair.

‘This is my story as I remember it,’ states the director of the autobiographical film. Turning 11 days of her life into a cinematic story, she invites the viewer to evaluate the choices made and exposes the destructive forces of self-sufficiency in relationships. As true love means accepting interdependence; everything else seems destructive and meaningless. All of the health professionals in the film are real.

[LAT]

Radošu cilvēku pāris, kas audzina trīs kopīgos bērnus un vēl trīs no dzīvesbiedra iepriekšējām attiecībām, gatavojas Ziemassvētkiem. Tiem jābūt tādiem, lai saglabātos atmiņā, jo iespējams, ka bērnu mātes dzīvība drīz izdzisīs. Kad iecerētais izdevies, ir jārīko trīs vienā – dzimšanas dienas atzīmēšanu, Vecgada vakara svinības un 20 gadus novilcināto laulību ceremoniju. Jokojot šausminošās diagnozes priekšā: “Mani būs jāatceras tikai vienreiz gadā, turklāt ar uguņošanu!” Viss turas vārā cerībā un spējā sāpēs, nožēlā un izmisumā vērst par labu to, kas bijis atstāts novārtā.

“Šis ir mans stāsts, kādu to atceros,” teic autobiogrāfiskās filmas režisore ievadkadros. Pārvēršot 11 sava mūža dienas kino stāstā, viņa aicina skatītāju izvērtēt veiktās izvēles un atmasko pašpietiekamības postošo spēku attiecībās. Jo īsta mīlestība nozīmē savstarpējās atkarības pieņemšanu – viss cits šķiet destruktīvs un bezjēdzīgs. Ekrānā redzamie mediķi ir īsti ārsti, medmāsas, zinātnieki un radiogrāferi.

Languages

no, sv

Subtitles

English, Latvian

Bonus Content

1m
Filmas veidotāju uzruna / Introduction by filmmakers