KIDS WEEKEND Shammies Premiere / KIDS WEEKEND Lupatiņu pirmizrāde | 17.10. (2020)

  • Kids Weekend
  • 30min

The main characters of the short-film series Shammies – Sockie, Hankie, Mitten and Pillow – live in a textile house where they learn about the world around them while under the watchful eye of Mr. Cat. The Shammies’ tireless imagination and exciting adventures are brought to life as an animated collage made from pieces of fabric, buttons, ribbons and lace. ‘These are wonderful toys, and it is even more interesting to play with them than with fancy dolls. The properties of things allow you to imagine their personalities, and then the story begins. This is how small children play, as do we, the creators of Shammies,’ says writer Inese Zandere.

Over the last ten years, Shammies has become beloved by cinema-goers all over Latvia and beyond. These short films are the first experience that many tykes have with locally made cinema. This autumn, the first six short films and two web episodes will see the addition of three new series in which the cloth children will travel without leaving home, learn to keep track of time, and have breakfast together.

Made by the studio Atom Art, the creators of Shammies are: screenwriter Inese Zandere; director Edmunds Jansons; Reinis Pētersons, design; composer Jēkabs Nīmanis; sound editor Ģirts Bišs; lead animator Mārtiņš Dūmiņš; and producer Sabīne Andersone.

[LAT]

Animācijas īsfilmu cikla Lupatiņi varoņi – Zeķīte, Cimdiņš, Spilventiņš un Lakatiņš – mīt audumu mājā, kur, gudrā Kaķa pieskatīti, izzina pasauli ap sevi. Lupatiņu nepagurstošā zinātkāre un aizraujošās gaitas ir animētas kā kolāža, izmantojot auduma gabaliņus, pogas, lentes, mežģīnes. “Tās ir lieliskas rotaļlietas, un spēlēties ar tām ir pat interesantāk, nekā ar smalkām lellēm. Lietu īpašības ļauj iztēloties to raksturus, un tad jau sākas stāsts. Tā spēlējas mazi bērni, tā spēlējamies arī mēs, Lupatiņu autori,” saka rakstniece Inese Zandere.

Desmit gadu laikā Lupatiņus ir iemīļojuši kinoskatītāji visā Latvijā un aiz tās robežām. Šīs īsfilmas ir daudzu mazuļu pirmā saskarsme ar pašmāju kino. Šoruden sešām īsfilmām un divām interneta epizodēm pievienojas trīs jaunas sērijas – audumu bērni tajās ceļo, nepametot māju, mācās skaitīt laiku un kopīgi brokasto.

Lupatiņu veidotāji studijā Atom Art ir scenārija autore Inese Zandere, režisors Edmunds Jansons, mākslinieks Reinis Pētersons, komponists Jēkabs Nīmanis, skaņas režisors Ģirts Bišs, galvenais animators Mārtiņš Dūmiņš un producente Sabīne Andersone.

Language

lv