Kubrick by Kubrick / Kubriks par Kubriku | 19.10. (2020)

  • Festival Selection
  • 1h 12m

A man admired by many, he lives in the countryside with his wife Christiane, three daughters, dogs and cats. He spends his time working, playing chess and reading, avoids giving interviews, and thinks about the dual nature of man, in which altruism and cooperation coexist with xenophobia and aggression. According to him, many 20th century failures in art have been determined by an absolute obsession with originality – ‘innovation means moving it forward, but not abandoning classic form’. Having made 13 feature films, one of the greatest and most controversial filmmakers dies in his sleep in early spring.

The documentary is shaped by Stanley Kubrick’s (1928–1999) reflections on the connection between the conscious and the unconscious, art, filmmaking, and humanity – as preserved in audio recordings of his conversations with French film historian Michel Ciment. Archival footage of actors who have experienced working with the director has also been used.

[LAT]

Daudzu apbrīnots vīrs, kas dzīvo savās lauku mājās kopā ar sievu Kristiāni, trim meitām, suņiem un kaķiem. Tur viņš strādā, spēlē šahu, daudz lasa, vairās sniegt intervijas un domā par cilvēka duālo iedabu, kurā altruisms un sadarbošanās rāmi sadzīvo ar ksenofobiju un agresiju. Viņaprāt, daudzas XX gadsimta izgāšanās mākslā noteikusi absolūtā apsēstība ar oriģinalitāti. Jo novatorisms nozīmē virzību uz priekšu, nevis klasisko formu atmešanu. Uzņēmis 13 spēlfilmas, viens no dižākajiem un pretrunīgākajiem kino meistariem nomirst miegā, agrā pavasarī.

Dokumentālās filmas asi veido paša Stenlija Kubrika (1928–1999) pārdomas par apzinātā un neapzinātā saikni, mākslu, darba procesu un cilvēci – tās ir saglabājušās viņa balss audio ierakstos, kas veikti sarunās ar franču kino vēsturnieku Mišelu Simānu. Izmantoti arī arhīvu kadri ar aktieriem, kuri uzņemšanas laukumā pieredzējuši režisora perfekcionismu, atvērtību improvizācijai un ļaušanos mirkļa impulsam.

Languages

en, fr

Subtitles

English, Latvian