Nowhere Special / Nekur īpaši | 18.10. (2020)

  • Festival Selection
  • 1h 36m

A young man raises his four-year-old son alone. The father will soon have to leave, but until then he has to gather strong building blocks for life with which his child will have to support himself. Finding a new home for the boy is not all that easy. The closer the moment of separation, the greater his doubts – how can he evaluate strangers in one short meeting? How can he protect his loved one? He will have to make the most important decision in their lives.

A film about the importance of childhood and the value of families. Although the drama of the situation is distressing, the melodrama and sentimental notes are so muted that the viewer enters a room full of light and hope, where the unimportant no longer has any opportunity to overshadow the really important.

[LAT]

Jauns vīrietis viens pats audzina četrus gadus veco dēlu. Tēvam drīz būs jāšķiras no sava bērna, bet līdz tam brīdim jāpagūst atstāt mantojumā tik stiprus dzīves ķieģelīšus, lai tie balstītu visu atlikušo mūžu. Doma atrast puisēnam jaunas mājas nav viegli īstenojama. Jo tuvāk šķiršanās brīdis, jo lielākas šaubas. Kā īsas tikšanās laikā novērtēt svešiniekus? Kā pasargāt mīļoto cilvēku? Būs jāpieņem nozīmīgākais lēmums viņu dzīvē.

Filma par bērnības nozīmi un ģimenes vērtību. Situācijas dramatisms šajā ekrāna stāstā gan aizžņaudz elpu, tomēr melodrāmas skanējums un sentimentālās notis ir tik ļoti pieklusinātas, ka skatītājs nonāk gaišuma un cerību pilnā telpā, kur mazsvarīgajam vairs nav nekādu iespēju aizēnot patiesi svarīgo.

Language

en

Subtitles

Latvian

Bonus Content

1m
Filmas veidotāju uzruna / Introduction by filmmakers