Servants / Kalpotāji | 25.10. (2020)

  • Festival Selection
  • 1h 20m

It’s the early 1980s in Czechoslovakia. Two students arrive at the Catholic theological seminary in Bratislava. The Communist Party has set up the organisation Pacem in Terris (Peace on Earth) to oversee what is happening in the Church. Every clergyman, including both young men, has to make a choice – to either cooperate with the authorities of the totalitarian state, or to refuse to tarnish their faith and conscience.

The director’s chilling message here is that we all serve some ideology or other. Whether we are aware of it or not, various powers – politics, religion, wealth, poverty… – guide us and inevitably transform our values and attitudes. There can be hidden traps: even today, ‘people are being scared into fear and uncertainty by the media, political parties, preachers, and intellectuals alike’. In terms of atmosphere in this excellent black-and-white film, Ostrochovský was motivated by Czech New Wave director Ivan Passer’s Intimate Lighting (1965).

[LAT]

Pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu sākums Čehoslovākijā. Bratislavas katoļu garīgajā seminārā ierodas divi jauni audzēkņi. Lai pārraudzītu baznīcā notiekošo, komunistiskā partija nodibinājusi organizāciju Pacem in Terris (Miers virs zemes). Ikviens garīdznieks, nu arī abi puiši, ir izvēles priekšā – sadarboties ar totalitārās valsts varas struktūrām vai uzdrošināties neaptraipīt ne savu ticību, ne sirdsapziņu.

Dzestrākais režisora vēstījums saistās ar to, ka visi kalpojam kādai ideoloģijai. Neatkarīgi no tā, vai apzināmies, dažādi spēki – politika, reliģija, pārticība, nabadzība… – vada mūs un neizbēgami iespaido vērtības un attieksmi. Te var slēpties slazdi: “Arī pašlaik mediji, politiskās partijas, sludinātāji un intelektuāļi iedzen cilvēkus stindzinošās bailēs un nedrošībā.” Ivans Ostrohoskis gaisotnes ziņā tiecies šajā tuvplānos izcilajā melnbaltajā filmā tuvoties čehu jaunā viļņa režisora Ivana Pasera Intīmajam apgaismojumam (1965).

Language

sk

Subtitles

English

Bonus Content

2m
Filmas veidotāju uzruna / Introduction by filmmakers Information