The Fireman's Ball / Ugunsdzēsēju balle | 23.10. (1967)

  • In Kino Veritas
  • 1h 13m

One snowy February a small-town annual volunteer firemen’s ball is announced—with music, dancing, a raffle, a beauty pageant, and a special award. Everything is going well until it doesn’t, and to top it off, the nearby house of an old man catches fire…

A playful comedy that unfolds into a tragic farce. There is no shortage of people with dim wits, sticky fingers, and little shame. The script was based on the madness experienced at a real firemen’s ball. Miloš Forman himself said in a 1970 interview: ‘This is a problem for all governments, for all committees. That they try and they pretend and they announce that they are preparing a happy, gay, amusing evening or life for the people. And everybody has the best intentions… But suddenly things turn out in such a catastrophic way that, for me, this is a vision of what’s going on today in the world.’ This film can be interpreted in various ways, including as political commentary, and in 1973 the communist regime ‘banned it forever’.

[LAT]

Sniegotā februārī tiek izziņota mazpilsētas gadskārtējā brīvprātīgo ugunsdzēsēju balle. Ar mūziku, dejām, loteriju, skaistumkonkursu un 86 gadus vecā goda prezidenta apbalvošanu. Mūzikai, dejām un alus kausiem nav ne vainas, bet pārējais iet strauji grīstē atbildīgās komitejas acu priekšā, turklāt netālu liesmas apņem sirma vīra namu…

Lustīga komēdija, kas izvēršas traģiskā farsā. Te netrūkst ļautiņu, kam tukši pauri, gari nagi un sekla sirdsapziņa. Scenārijs tapa pēc pieredzētā vājprāta īstā ugunsdzēsēju ballē. Pats Milošs Formans 1970. gada intervijā teicis: “Tā ir visu valdību, visu komiteju problēma. Cenšas un izliekas, un paziņo, ka gatavo laimīgu, priecīgu un interesantu vakaru vai dzīvi cilvēkiem. Tikai tie labākie nodomi. [..] Bet piepeši iestājas katastrofa, tāpēc, manuprāt, atainoju mūsdienu pasaulē notiekošo.” Šo filmu var interpretēt dažādi. Arī kā politisku pamfletu, tāpēc 1973. gadā valdošās komunistiskās varas vīri to aizliedza “uz visiem laikiem”.

Language

cs

Subtitles

English