The Raft / Plosts | 24.10. (2018)

  • Nordic Highlights
  • 1h 37m

Mexican anthropologist Santiago Genovés comes up with an idea to study human behaviour in a limited space and dangerous conditions. What makes us hate each other? An ideal field of research is being created – an iron pontoon raft, in which the darkest drives must manifest themselves. In May 1973, it started its journey from the Canary Islands across the Atlantic Ocean. With no engine, no safety boats and no way to escape. All of the selected participants from different countries are sexually attractive. As sex is related to guilt and shame, there is even a Catholic priest among them, while the most important roles are entrusted to women. The scientist takes notes of their tensions, anxieties, dreams, and frustrations.

The director has brought this amazing study from oblivion – through finding archive footage that was considered to be lost and gathering seven of the eleven people who took part in the 101-day experiment in which the whole group became like a very tight tribe. The only one who actually showed any kind of aggression was… the author of this daring idea. In 2017, a copy of the original raft was exhibited as an art installation at the Pompidou Center in Paris.

[LAT]

Meksikas antropologam Santjago Henovesam rodas ideja pētīt cilvēku saskarsmes īpatnības noslēgtos, bīstamos apstākļos. Kas mudina citam citu neieredzēt? Tiek radīts ideāls pētījumu lauks – dzelzs pontonu plosts, kurā jāizpaužas vistumšākajām dziņām. 1973. gada maijā tas no Kanāriju salām uzsāk savu ceļu pāri Atlantijas okeānam. Bez motora, bez pavadoņiem, bez iespējas bēgt. Izraudzīti tikai seksuāli pievilcīgi cilvēki no dažādām valstīm, un tā kā sekss saistās ar vainu un kaunu, viens no viņiem ir pat katoļu mācītājs, savukārt atbildīgākās pozīcijas uzticētas sievietēm. Zinātnieks dokumentē katra spriedzi, trauksmi, raizes, sapņus un vilšanās.

Režisors šo pārsteidzošo pētījumu ir izcēlis no aizmirstības – atradis par zudušiem uzskatītus arhīva kadrus un sapulcējis septiņus no vienpadsmit cilvēkiem, kas piedalījās 101 dienu ilgušajā eksperimentā, kurā visa grupa kļuva par saliedētu cilti, bet gaidītā vardarbība un agresija izpaudās tikai… idejas autorā. 2017. gadā oriģinālā plosta kopija tika izstādīta kā mākslas instalācija Pompidū centrā Parīzē.

Languages

en, fr, ja, sv, de, es

Subtitles

English