Walchensee Forever / Mūžīgi Valhenzē | 24.10. (2020)

  • Found in Berlinale
  • 1h 52m

A ruthlessly intimate and complex biographical work of cinema featuring four generations of women in the family of the film’s German-American director. The ancestral story begins in 1924 on the shores of Walchensee lake in the Bavarian alps, where Wonders’ grandmother Norma settles down. What follows is traditional Bavarian folk costumes, steaming, just-baked savoury pastries in a cafeteria, the Nazi years, bitter sadness, World War II, sorrowful guitar strumming, the search for one’s self in India and Mexico, free love in America, counterculture, a harem, and depression. All of these experiences are permeated by a dreaminess even as the women are tragically awake to the events surrounding them.

Accurately captured truths of life are the most perceptive form of dramatic composition, as confirmed by the award that Wonders received for her documentary at the Berlin International Film Festival. This epic work can be compared to flipping through a family photo album or randomly found colour slides and everyday home videos, accompanied by the warm tones of a narrator. We hear the voices of the centenarian grandmother Norma, mother Anna, aunt Frauke, and Wonders herself. They all say: the men stood out with their absence while we stayed.

[LAT]

Nesaudzīgi intīmas un biogrāfiskas kinomežģīnes, ko veido ASV dzimušās vācu režisores ģimenes četru paaudžu sievietes. Autores dzimtas stāsts aizsākas 1924. gadā Bavārijas Alpu ezera Valhenzē krastos, kad tur apmetas dzīvot viņas vecmamma Norma. Bavāriešu tradicionālie tērpi, no krāsns izceltas, kūpošas sāļās maizītes kafetērijā, nacisma gadi, rūgtas skumjas, Otrais pasaules karš, elēģiski ģitāras strinkšķi, patības meklējumi Indijā un Meksikā, brīvās mīlestības manifestācijas ASV, kontrkultūra, harēms un depresija. Pieredzēto caurvij sieviešu traģiskajā nomodā nezūdošais sapņainums.

Precīzi notvertas dzīves patiesības ir pateicīgākā dramaturģija – to apliecina Berlīnes Starptautiskajā kinofestivālā godalgotā Vonderas debija dokumentālajā pilnmetrāžā. Šo eposu var salīdzināt ar ģimenes fotoalbuma pārlapošanu vai nejauši atrastu krāsu diapozitīvu un ikdienišķu mājas video projekcijām, kuras pavada silta stāstnieces balss. Ieskanas simtgadnieces Normas, mātes Annas, tantes Fraukes un pašas Jannas balsis. Tās vēsta – vīrieši izcēlušies ar savu prombūtni, bet mēs palikām.

Languages

de, en

Subtitles

English

Bonus Content

1m
Filmas veidotāju uzruna / Introduction by filmmakers Information